Het OecherLab – het slimme co-creatiecentrum van Aken

Digitalisering raakt ons allemaal – omdat ze niet alleen een impact heeft op de economie, maar ook op ons dagelijks leven. Voor de ontwikkeling van complexe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen is de stad Aken afhankelijk van de betrokkenheid van de burgers.

 

 

Het OecherPanel

Burgerparticipatie staat hier op de voorgrond – en het OecherPanel is uit dit idee geboren. Hier kunt u als burger van de stad Aken uw mening kenbaar maken, met anderen in discussie treden en de stad Aken volgens uw persoonlijke wensen helpen vormgeven en veranderen.

Alleen mensen die in Aken wonen, kunnen aan het OecherPanel deelnemen. De enquêtes zijn in het Duits.